วันที่ : 24 ก.ย. 2552
ที่มา : เลขานุการ
อ่าน : 3231

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบผลการเรียน

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒

ตรวจสอบผลการเรียน

 

รหัสนักศึกษา:
รหัสผ่าน:
 
 

 * ถ้าหากนักศึกษาลืมรหัสผ่าน
กรุณาติดต่อที่สำนักงานศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง

 


  
 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706