ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • ลำดับ
  หัวข้อ
  อ่าน
  ตอบ
  วันที่/เวลา
  1
  660  23 ก.ย. 2552 10:14:46 
   

  รวมทั้งหมด1 หน้า 1 เรคคอร์ด
  ไปที่หน้า : [1] 

       

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706