ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานไหว้ครูและรับขวัญเพื่อนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

          ด้วยศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร งานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูและรับขวัญเพื่อนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์และนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสายใยความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องโถง อาคาร เอ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 

        กำหนดการไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๒
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ณ อาคารเอ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 

เวลา 08.00-09.00 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณห้องโถงอาคารเอ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 
 • ตัวแทนหมู่เรียนนักศึกษาถือพาน นั่งตามลำดับที่กำหนดให้ 
เวลา 09.19-10.20 น. เริ่มขั้นตอนการไหว้ครูตามลำดับ
 
 • ประธานเดินทางมาถึง นักศึกษา/คณาจารย์ยืนเคารพประธาน
 • ประธานในพิธีจุดเทียน จุดธูป เพื่อบูชาพระรัตรนตรัย
 • ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย/ทุกท่านในที่ประชุมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
 • ประธานนั่งประจำที่ร่วมกับคณาจารย์
 • ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบทสวดบูชาครู (ปาเจราจะริยาโหนติ ฯ)
 • ตัวแทนหมู่เรียนนักศึกษาถือพานขึ้นไหว้ครูตามลำดับ
 • ตัววแทนนักศึกษานำกล่าวปฏิญาณตน
 • ประธานกล่าวให้โอวาท (จบขั้นตอนการไหว้ครู) 
เวลา 10.30-12.30 น. กิจกรรมรับขวัญเพื่อนใหม่
 
 • บายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน
 • ทำประโยชน์สาธารณะ/ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน
 • แข่งขันกีฬา ฮาเฮ เพื่อนพ้อง-น้องพี่
เวลา 12.30-14.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

  วันที่ : 24 ก.ย. 2552
ที่มา : เลขานุการ
อ่าน : 2384

 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706