ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตุ้มโฮมปีใหม่ 2010

 

             ด้วยศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร  งานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย  (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดกิจกรรมตามโครงการตุ้มโฮมปีใหม่  ณ  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  ภายในวัน  อาทิตย์  ที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องโดม  อาคารเอ  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

----------------------------------------------------------------------------

 ภาพบรรยากาศ งานตุ้มโฮมปีใหม่ วัน  อาทิตย์ ที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

      

   

      

     

      

    

        

  

         

   

         

  

            

      

           

    

            

  

           

  

                                             

 

 

 

    

 

 วันที่ : 25 ธ.ค. 2552
ที่มา : เลขานุการ
อ่าน : 1324

 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706