ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : ycKAgGnPUKJlXPGZ
  ชื่อ : sdoefd ชื่อ : gnaeiq@uevocj.com วันที่/เวลา : 12 ต.ค. 2552 20:07:19 ไอพี : 195.68.177.99แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 1 ความคิดเห็น
  ความคิดเห็นที่ : 1
  ชื่อ : zihesjxy อีเมล์ : lnsmaj@sbpjhp.com วันที่/เวลา : 30 ต.ค. 2552 13:47:40 ไอพี : 137.113.154.250 แจ้งลบ

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706